Vyberte stránku

Od roku 2003 je naše knihovna pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou výkonem Regionálních funkcí pro knihovny na území milevského regionu. 
V současné době se jedná o 21 obecních knihoven. 
Výkon Regionálních funkcí je hrazen z dotace Jihočeského kraje

Základním cílem regionálních funkcí je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům. V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme knihovnám v menších obcích poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budujeme pro ně výměnné knižní soubory a vykonáváme nezbytné činnosti napomáhající rozvoji základních knihoven a jejich služeb.

Regionální oddělení se nachází v 1. patře v levé části knihovny a práci se zde věnuje paní metodička Šárka Máchová.

E-mail: machova@knihmil.cz
Telefon: 383 809 402

____________________________________________________________________________________________

Činnost regionálního oddělení:

NÁKUP, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE VÝMĚNNÝCH SOUBORŮ
Jedná se o knihy, které dvakrát do roka dovezeme do každé z 21 knihoven a poskytneme jim je zdarma k půjčování pro jejich čtenáře. Do každé knihovny se během roku zapůjčí zhruba 100 knih a další knihy si postupně chodí pro své čtenáře půjčovat paní knihovnice z obecních knihoven samy.

JEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELI PŘI PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ JEDNOTLIVÝCH KNIHOVEN
Pomůžeme, poradíme a prodiskutujeme problémy obecních knihoven s jejich zřizovateli, milevskými obcemi.

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PRO KNIHOVNY
Knihovnám radíme, jak pracovat s knihovním výpůjčním systémem, jak získat dotace a granty a jak si poradit s neočekávanými problémy. Paní knihovnice je vždy připravena poskytnout radu. Pořádá porady knihovníků, školení, individuální vzdělávání a společné setkávání.
Pomáhá se zpracováním potřebné dokumentace jako je knihovní řád či zřizovací listina knihovny.

ZPRACOVÁNÍ STATISTIK  A ÚČAST NA SPOLEČNÝCH PORADÁCH VŠECH METODIČEK REGIONÁLNÍCH ODDĚLENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

__________________________________________________________________________________________________________

Zajímavosti:

Mnoho malých knihoven by bez této spolupráce nemělo šanci na existenci z důvodu nedostatku financí na nákup knih.
Obecní knihovny i v těch nejmenších vesnicích mají své on-line katalogy, díky nimž si čtenáři mohou knihy vybírat z pohodlí domova.

V roce 2013 jsme do knihoven rozvezli celkem 3 467 knih v celkové hodnotě 721 863 Kč.

V roce 2014 jsme do knihoven rozvezli celkem 3 257 knih v celkové hodnotě 708 579 Kč.

V roce 2015 jsme do knihoven rozvezli celkem 3 319 knih v celkové hodnotě 737 857 Kč.

V roce 2016 jsme do knihoven rozvezli celkem 4 393 knih v celkové hodnotě 965 549 Kč.

V roce 2017 jsme do knihoven rozvezli celkem 4 771 knih.

V roce 2018 jsme do knihoven rozvezli celkem 3 577 knih.

V roce 2019 jsme do knihoven rozvezli celkem 3 994 knih.