Vyberte stránku

Projekt KNIHOŽROUTI je zaměřen na děti předškolního věku navštěvující milevské školky a jeho cílem je podpora čtenářství.

Školka zapojená do projektu přijde v září do knihovny, kde se děti seznámí s KNIHOŽROUTY a s lektorkou, která je poté bude každý měsíc navštěvovat ve školce a dětem předčítat. Setkání ve školce trvají 20 – 30 minut, lektorka si s dětmi nejprve povídá, postupně se seznamují, čtou si, povídají o příběhu a o životě…ale třeba se také protáhnou. Na závěr setkání děti dostanou list s příběhem a úkolem, který si odnesou domů. Poté mají měsíc na to ho spolu s rodiči vypracovat a přinést zpět do školky.

Ve školním roce 2021/2022 je zapojeno 8 mateřských škol z celého regionu.