Vyberte stránku

Vážení pedagogové,
připravily jsme pro vás nabídku pořadů, jejichž cílem je zlákat Vaše žáky ke čtení.

Protože v knížkách je všechno – humor, cit, souznění, poučení, historie, informace….
Chceme se s vámi při společných besedách na chvíli zastavit, popřemýšlet o textu a vzít si z něj, co potřebujeme, co se nám třeba právě hodí do života.

Naším přáním je, aby knihovna byla vnímána jako místo pro neformální vzdělávání a čtení jako nástroj. Nástroj, jak si nejen rozšířit obzory, pobavit se, nechat se dojmout příběhem, ale i jak si podvědomě fixovat mluvnická pravidla, rozšířit si slovní zásobu a naučit se chápat přečtené, což je dovednost, která je potřeba vždy a všude.

Pojďme dětem společně dát do širších souvislostí to, co znají ze školních osnov!

Je dokázáno, že děti, které čtou (a čtou pro zábavu), mají studijní výhodu. Čtení pro zábavu je spojeno s celou řadou benefitů a studie dokazují, že čtení je pro studijní úspěch dítěte důležitější než finanční příjem rodiny. Pomozte nám přiblížit dětem „jejich“ knihovnu a dopřát jim výhodu ve vzdělávání se. 🙂

Kromě LEKCÍ (viz níže) nabízíme také tradiční akci PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ, kterou si mohou u nás objednat též vesnické školy z milevského regionu (stejně jako lekce přímo ve škole) a celoroční projekt pro mateřské školy KNIHOŽROUTI, který je určen všem předškolákům z Milevska a okolí.

Všechny akce jsou pro Vaše žáky zdarma, avšak od února 2023 vybíráme paušální poplatek ve výši 100,- Kč na režijní materiál spojený s přípravou besedy pro Vaši třídu. V případě konání lekce v okolních obcích se hradí pouze náklady na cestovné v min. výši 200 Kč. V případě, pokud je to trochu jen možné, upřednostňujeme návštěvu dětí v naší knihovně. 

Během lekcí, besed a dalších našich aktivit pro vaše žáky pořizujeme FOTODOKUMENTACI. Ta slouží k prezentaci našich aktivit a k propagaci knihovny a Vaší školy na veřejnosti. Objednávkou našich akcí tedy souhlasíte s jejich využitím. Pokud si Vy, nebo rodiče některého z Vašich žáků, nepřejí fotografování svého dítěte během výuky, prosíme o upozornění předem. Děkujeme za spolupráci!

S případnými dotazy a objednáním termínů jsme pro Vás k dispozici v dopoledních hodinách na tel: 383 809 401 nebo pište na mail: kortanova@knihmil.cz nebo kozakova@knihmil.cz

Na spolupráci s vámi se těší Hanka Kozáková (lektorka pro starší děti) a Jitka Kortanová (lektorka pro školky a první stupně ZŠ).

 

[6258,6263,6264,6265,6266,6267,6268,6269,6270,6273 _i=“1″ _address=“1″ /]