Základní informace

Název organizace: Městská knihovna v Milevsku

Evidenční číslo knihovny: 1682/2002

Zřizovatel: město Milevsko

IČO:70926646

Forma právnické osoby: příspěvková organizace

Sídlo a adresa: Náměstí E.Beneše 1, 399 01 Milevsko

Součásti knihovny jsou tato oddělení:
Oddělení pro dospělé čtenáře
Dětské oddělení
Studovna a čítárna
Regionální oddělení
Pobočka v Domě kultury

 

 

 

 

 

 

Comments are closed