Vyberte stránku

Společné akce

Vzdělávací zájezd za poklady jihočeského knihovnictví a písemnictví

Milevské knihovnice přijaly pozvání písecké knihovny a více se dočtete zde:

072

Vzdělávací zájezd za poklady jihočeského knihovnictví a písemnictví

 

Po knihovnách regionu

e čtvrtek 5.května se sešlo v knihovně v Jickovicích 8 knihovnic a 1 knihovník z obecních knihoven: Marie Jelínková – Božetice, Pavel Zeman – Branice, Anna Mezerová – Hrejkovice, Jiřina Kohoutová – Křižanov, Marie Řežábková – Kučeř, Marie Nováková – Zbelítov, Marie Mikešová – Sepekov, Iveta Klinková – Sobědraž a naše metodička Helena Smrtová

Obecní knihovna v Jickovicích se nachází ve víceúčelové budově, spolu s obecním úřadem, infocentrem a hasičskou zbrojnicí. V podkroví jsou tři bytové jednotky. Budova je nová, z roku 2008 – spolufinancovaná Evropskou unií.

Knihovnice v Jickovicích  je p. Jarmila Lopatová, která bohužel nebyla přítomna, pracovně byla mimo republiku.

Přivítal nás pan Marek Hradil, zastupitel, který nás seznámil s prezentací Jickovic a paní účetní Zdenka Hlavínová se o nás starala po stránce občerstvení.

Prohlédli jsme si celou budovu, líbila se nám útulná knihovna, vybavená moderním nábytkem. Knihovna vlastní 546 svazků, které pravidelně doplňuje novými knihami. Ty přiváží naše paní knihovnice Helena Smrtová a  často je vybírá  ze seznamů podle přání čtenářů.

Nakonec jsme se dojeli podívat od Varty dolů k Orlické přehradě, kde byl krásný výhled na hrad Zvíkov.

P1040671 P1040667  
P1040677 P1040678

Návštěva v Milíně

V pátek 18.9. navštívily knihovnice milevského regionu Knihovnu Dr. Emanuela Bořického v Milíně, která v roce 2013 získala titul Knihovna roku.

Při této příležitosti se zde konalo celostátní setkání knihovníků venkovských knihoven  –  Co venkovské knihovny umějí a mohou. Tento jedenáctý ročník všem účastníkům tradičně nabídl :

  • Opětné setkání s kolegyněmi a kolegy – vždy příjemné
  • Možnost seznámení s aktualitami v knihovnictví
  • Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás Příbramska a středních Čech
  • Poznání zajímavých a inspirujících forem knihovnické práce
  • Načerpání pozitivní energie
  • Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práciNa fotografii zleva : I. Klinková (Sobědraž), V. Hrochová (Zahořany), M. Mikešová (Sepekov),  A. Mezerová (Hrejkovice), M. Jelínková (Božetice), V. Štemberková (Osek).

Fotografie-0112