Vyberte stránku

Chcete se stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? Chcete plnohodnotně strávit čas při získávání nových poznatků?

Spadáte do některé z těchto kategorií?

1. senior se statusem důchodce
2. invalidní důchodce bez rozdílu věku
3. osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, čekající na přiznání důchodu)

Pak začněte studovat Virtuální univerzitu 3.věku!

          logovu3vnpPlzeňská-univerzita-třetího-věku-letos-nabídne-atraktivní-obory-e1377508904671

Výuka probíhá vždy 1x za 14 dní ve čtvrtek v prostorách studovny.
Přednáška je zpracována a natočena vysokoškolskými lektory a v knihovně je promítána.
Kurzy zahrnují cvičné i zkušební testy a možnost exkurze.
Po ukončení semestru a splnění daných podmínek proběhne slavnostní ukončení semestru, kde studenti obdrží pamětní list svědčící o absolvování daného semestru.
Více informací na stránkách o VU3V zde.

Naši studenti již absolvovali kurz Astronomie, Evropské kulturní hodnoty, Barokní architektura v Čechách, Kouzelná geometrie.
Zde se můžete seznámit se všemi nabízenými kurzy.

Pokud se také chcete stát studenty Virtuální univerzity, kontaktujte naší tutorku Mirku Bardovou na telefonu 383 521 231 nebo e-mailu: bardova@knihmil.cz.